För medlemmar

/För medlemmar
För medlemmar2018-10-13T16:41:47+00:00
Andrahandsuthyrning2023-03-07T23:24:20+00:00

Upplåtelse i andra hand kan vara en möjlighet under en begränsad tid om man ska studera, arbeta på annan ort eller sammanbo på prov med sin nya kärlek. Som upplåtelse i andra hand räknas allt självständigt nyttjande av lägenheten av någon som inte är bostadsrättshavaren. Styrelsens tillstånd krävs ovillkorligen! Det finns olika bestämmelser kring detta, man måste ha skäl att hyra ut och redovisa dessa, man får inte förvärva en bostadsrätt i syfte att hyra ut den. Uthyrning till företag, typ Airbnb, och annan korttidsuthyrning tillåts inte. Det är enligt styrelsens uppfattning inte svårt att sälja bostadsrätter i föreningen till marknadspris, en tillfällig prisnedgång är inte skäl att hyra ut. Kontakta expeditionen om du har frågor.

Avgiften för upplåtelse i andra hand är 10% av PBB per år. År 2023 blir det 5 248 kr.

Avgifter och hyror2023-01-09T22:02:20+00:00

Se stadgarnas §§ 48-50.

Månadsavgiften skall ovillkorligen betalas i förskott dvs vara föreningen tillhanda senast den sista i varje månad. Man får varje kvartal avier som skickas med e-post från föreningen. Har du frågor om dina avier finner du kontaktuppgifter till ekonomi här.

Man måste betala i rätt tid även om man inte fått avier (möjligen med undantag för månaden man flyttar in då det kan dröja något innan avierna skickas ut).

Pantsättningsavgiften är 1 % av prisbasbeloppet (525 kr år 2023) per pantsättningstillfälle och kommer i efterskott på avin för månadsavgiften.

Överlåtelseavgiften är 2,5% av prisbasbeloppet (1 312 kr år 2023) och betalas av säljaren på bg 639-6337. Skriv ”Överlåtelse+ditt lgh-nr” som meddelande. För att snabba upp handläggningen faktureras inte denna avgift utan inbetalningen skall göras i samband med att överlåtelseavtalet skickas till föreningen. Bifoga kvitto! Avgiften ska vara betald innan överlåtelsen kan godkännas av styrelsen.

Badrum2022-01-03T21:55:41+00:00

Det är mycket viktigt att hålla badrummet i gott skick. Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för alla skador som uppkommer p g a bristande underhåll. Badrum renoverade före stambytet 1995-98 håller inte dagens våtrumsstandard och bör renoveras snarast. Det är inte tillåtet att duscha på golv och väggar som inte uppfyller dagens våtrumskrav.

Vid renovering av badrum använda alltid certifierade hantverkare och kontakta föreningens tekniska förvaltare i förväg. Föreningen ger fortfarande på vissa villkor ett mindre bidrag för utbyte av plastmattor som skarvats runt golvbrunnen och s k peppar&saltgolv.

Anlita endast behörig plattsättare som kan lämna 10 års garanti på tätskiktet skriftligen och 2 år på arbetet.

Inspektionsluckan i laminatskivan bakom WC-stolen får ej sättas för. Vi måste kunna nå rören bakom. Laminatskivan i övrigt får ersättas med gips och kaklas över. Golvbrunnen är försedd med en liten plastkorg, som lätt kan lyftas ur för rengöring efter det att plasthandtaget fällts upp.

Var alltid noga med att ventilera bort fuktig, varm luft ur badrummet (dock vintertid ej genom att öppna fönstren) särskilt om du kör egen tvättmaskin och hänger upp våta kläder. Lämna gärna badrumsdörren på glänt när du går därifrån och sätt inte igen den ventil som är monterad i badrumsdörren. Endast fläkt utan kallrasskydd får installeras då ventilationen måste fungera även när fläkten är frånslagen.

Måla om badrumsfönstret, bättringsmåla åtminstone i skarvarna, med 1-2 års mellanrum om du duschar dagligen och skydda det dessutom gärna med duschdraperi. Ett murket badrumsfönster kan bli mycket dyrt att renovera.

Vi rekommenderar en handdukstork som går på föreningens värme eller en modell som går på både föreningens värme och el.

Tvättmaskiner ska förses med jordfelsbrytare och ha fast anslutning betr. vatten, avlopp och el.

Om du behöver sätta upp något på väggen i själva våtrumszonen kontakta helst fackman. Gör så få hål som möjligt i tätskiktet! Om du själv ändå ska sätta upp något gör så här:

 1. Borra hålet
 2. Lägg våtrumssilicon i hålet
 3. Sätt i pluggen
 4. Lägg i silicon igen
 5. Dra sist i skruven

Silicon håller 8-10 år, sen får man göra om proceduren med ny silicon.

Avstängningar  på vattenledningar, värme mm finns ofta i källarlokaler, källarförråd, elrum mm. Föreningen lämnar inte ut nycklar till dessa utrymmen till hantverkare eller medlemmar utan du ska kontakta föreningens tekniska förvaltare för detta arbete. Brf Norrby debiterar timpris 300kr/tim för detta arbete (oftas 0,5 tim). Skaffar man alla rördelar som behövs innan avstängningen slipper man irritation hos grannar och ytterligare kostnader.

Bastu2021-03-30T21:30:14+00:00

Bastun på Synålsvägen 24 är till för medlemmar och deras familjer. Man kan ta med sig gäster bara om man är med och bastar själv. Medlemmen som bokat ansvarar för att hela sällskapet följer reglerna.

Man bokar på nätet eller på bokningstavlan i trapphuset på Synålsvägen 24. Passen är två timmar.

Säkerhet: Man bastar på egen risk, Brf Norrby tar inte ansvar för skador på person och egendom. Minderåriga får inte vistas i lokalen ensamma. Man får inte lägga något på aggregatet och inte hälla på något annat än vatten.

Hygien: Inga ytterskor i bastun eller relaxrummet. Man ska duscha och tvätta sig innan bastubadet. Sitt på en handduk i bastun.

Städning: Stäng av aggregatet. Torka alla golv och lavar. Dra av vatten med gummirakan. Gör ren WC, duschen och hårfällan. Töm vattenhinkar. Lämna ingenting kvar. Lämna bastun i det skick du önskar finna den!

Boka bastun
Besiktning2019-07-17T21:07:16+00:00

Besiktning av lägenheterna sker enligt rullande schema med 10 års intervall.

Denna besiktning bekostas av föreningen. Kallelse kommer att skickas ut i god tid. Denna besiktning är obligatorisk. Tonvikten läggs vid gemensamma system och sådant som kan påverka fastighetens goda skick. Ev anmärkningar skall av bostadsrättsinnehavaren åtgärdas inom av styrelsen fastställd tid.

Den absolut  vanligaste anmärkningen är att det finns behov av att måla mellan fönstren. Det är mycket jobb för litet resultat kan man tycka, men en omålad fönsterbåge gistnar, släpper ut värmen och drar åt sig fukt. Det är mycket dyrt att renovera fönster! Andra vanliga anmärkningar är betr. igensatt ventilation. Tänk på att dålig ventilation kan orsaka allergier. Kolla att frånluftsventilen på väggen i sovrummet eller vardagsrummet (det är lite olika beroende på lägenhetstyp) är öppen och att springventilerna vid fönstren är öppna. Man behöver god luftväxling speciellt där man sover för att må bra.

Det är också många som inte har badrum som uppfyller dagens våtrumsnormer. Se gärna under ”Badrum”.

Brandskydd2020-10-08T21:07:13+00:00

Det skall vara tomt i källargångar och trapphus. Man får under inga omständigheter sätta ut blomkrukor eller annat i trapphusfönstren eller förvara något ens tillfälligt i trapphusets källarplan. I cykelrummen får endast förvaras cyklar, barnvagnar, rullatorer, kälkar och sparkar. Med dessa kälkar och sparkar avses egentligen den sort vuxna använde förr i världen för att transportera hem varor eller åka på under vintrarna när det inte gick att cykla. Det är inte dagens plastleksaker som avses. Cykelrummen och trapphusen i Norrby skulle, om inte personalen använde många timmar att forsla bort grejer, vara fulla av roliga plastleksaker, pulkor (även mitt i sommaren), kartonger, tidningar, gamla möbler, byggmaterial och allt upptänkligt. Kombinationen med att andra medlemmar anser att cykelrummet är en fin plats att förvara tändvätska och grillkol på är inte så lyckad. Anlagda bränder i trapphus är något vi inte vill ha fler gånger.

Dörrmattor lägger man INNANFÖR dörren, inte i trapphuset. Förutom att dörrmattor inte tillåts av brandskyddsskäl hindrar de trappstädningen.

Här finns ett kort dokument om brandsäkerhet som är bra att läsa!

Brandvarnare2018-06-13T17:25:15+00:00

Föreningen har satt upp brandvarnare i alla lägenheter och lokaler under första kvartalet 2003. Dessa får naturligtvis inte tas med vid avflyttning utan hör till lägenheten.

Kontrollera att brandvarnaren fungerar! Batterierna kan sluta att fungera redan efter 6-7 år!

Enligt SBC tillhör uppsättning och underhåll av brandvarnare det s.k ”inre underhållet” som medlemmarna själva skall svara för. Man får alltså byta batterier själv.

Det bästa är att ha brandvarnare uppsatt i taket i kapprummet, men den som är äldre och/eller har svårt att stå på en stege kan ha brandvarnaren liggande t ex på hatthyllan.

Bredband2018-10-13T17:15:30+00:00

Brf Norrby har gruppavtal med Stockholms Stadsnät AB. Alla hushåll är anslutna (1000/1000) utan kostnad för den enskilde medlemmen. Supportärenden ska anmälas till leverantörens Support/kundtjänst, 08-501 220 10 eller kundtjanst@stosn.se.

Cykelrum2018-06-13T17:27:08+00:00

I cykelrum får endast förvaras cyklar, barnvagnar, sparkar och kälkar. Att sparkar och kälkar skulle få förvaras i cykelrummet härrör egentligen från en svunnen tid när man använde spark i stället för cykel på vintern och drog varor etc på kälkar. Det är inte dagens plastleksaker som avses.

Det betyder att de grillar, utemöbler, trädgårdsredskap, gamla möbler, träningsredskap, bildäck, takräcken, färgburkar, spånplattor, virke och vadhelst annat föreningens personal alltid hittar där vid källarrensningar omedelbart måste rensas bort.

Styrelsen har ett stort ansvar för att brandskyddsbestämmelserna följs i föreningen, men även föreningens medlemmar har ansvar i detta.

Alla cykelrum som finns i respektive hus får användas av husets boende. Om cykelrummet i din port är fullt, kolla om det finns plats i ett cykelrum i en annan port i huset.

Djur2018-06-13T17:31:05+00:00

Katter och hundar får naturligtvis inte släppas ut i området utan tillsyn. Fågelmatning är inte tillåten då den medför att råttbeståndet ökar inom området.

De fågelbord som finns på gårdarna har sparats av nostalgiska skäl då de är från 40-talet då husen byggdes.

Fönsterinklädad2018-06-13T17:31:48+00:00

Fönsterinklädnaden är på utsidan försedd med en silikonsträng i fönstrets nederkant och ca 10 cm upp på sidorna. Denna silikonsträng får på inga villkor avlägsnas, den skyddar underliggande träkarm från röta. Om man t ex vid fönstertvätt märker att siliconsträngen är borta helt eller delvis, ring expeditionen för åtgärd. Det kostar ingenting för den enskilde bostadsrättshavaren.

Det är inte tillåtet att själv borra, såga eller montera något tillbehör på aluminiumprofilerna. Kontakta expeditionen. Glöm inte att vid behov måla om mellan fönsterbågarna. Att åtgärda ett murket fönster är dyrt och bekostas av bostadsrättsinnehavaren. Var särskilt uppmärksam på badrumsfönstret, se avsnittet Badrum.

Föreningslokalen2023-01-04T22:11:24+00:00

Föreningslokalen på Synålsvägen 24 kan hyras av medlemmar för t ex privata tillställningar och övernattningar.

Man bokar på samma sätt som tvättstugan, antingen via hemsidan med samma användarnamn och lösenord, eller på bokningstavlan i trapphuset på Synålsvägen 24.

Lokalhyran är 750 kr per dygn, man hyr från 12.00 till 12.00 påföljande dag.
Hyran betalas i efterskott och lägges på hyresavin. Din Aptus-nyckel till porten fungerar till föreningslokalen under den tid du bokat.

Vill man se lokalen i förväg kan man kontakta expeditionen. Då kan lokalen visas efter ök, under arbetstid när den inte är uthyrd. Bokar man lokalen själv för att bara titta på den debiteras man hyra eftersom man hindrat andra från att hyra under denna tid. Det finns även bilder här på hemsidan.

Bokningsregler: Man kan boka högst 6 mån i förväg. Avbokning senast 7 dagar i förväg, vid senare avbokning debiteras 50%. 

Det finns två små sovrum med en våningssäng i varje och två bäddsoffor i det stora rummet. Lakan medtages men täcken och kuddar finns i lokalen. Det finns porslin och stolar till 30 st. Det finns dusch/WC och en separat WC. Pentry. Wifi. TV. Ljudanläggning.

Observera dock att även om lokalen inte är belägen i ett bostadshus måste man visa hänsyn till närboende. Det är bra att tänka på att stänga till fönstren om klockan blir sen och att vara tyst när man lämnar lokalen. Musiken skall stängas av senast kl. 24.00 på helger och 22.00 på vardagar.

Ordning:

 • I lokalen gäller rökförbud och förbud mot pälsdjur.
 • Vid kvällstid får man ej väsnas utanför vid t.ex. rökpaus, detta stör kringboende (plocka med dig dina fimpar).
 • Det ska vara tyst kl. 22.00 på vardagar och kl 24.00 på helger.
 • Max 30 personer får vistas i lokalen samtidigt, om ej särskild brandvakt från styrelsen finns.

Användning:

 • Var aktsam med golvet, ta av dig ytterskorna eller använd inneskor.
 • Egna lakan medtages.
 • Önskar men sova i bäddsoffan ska man använda bäddmadrassen som finns i schäslongdelen och bädda med lakan precis som i en vanlig säng.
 • Max 8 personer kan övernatta i lokalen.
 • Inventarierna är föreningens egendom, var aktsam.
 • Om något går sönder, saknas eller blir smutsigt/fläckigt, vänligen kontakta expeditionen.
 • Skulle något saknas eller vara trasigt vid ankomst till lokalen, vänligen kontakta expeditionen.

Avslutningsvis:

 • Städa, diska och torka av kökets ytor, (skåp, lådor, kyl) invändigt och utvändigt. Stäng ej av kylskåpet!
 • Städa övriga utrymmen och toalett/badrum. Damma, dammsug, våttorka och rengör. Ställ tillbaka inredning på rätt plats.
 • Ta med dig dina sopor.
 • Släck efter dig.

Bilder på lokalen finns här.

Boka lokalen
Grannvård2020-09-06T21:39:20+00:00

Styrelsen ber medlemmarna respektera hälsovårdsstadgans §20, som gäller sanitär olägenhet för närboende genom osnygghet och störande ljud, såsom hög musik, arbetande tvätt- och diskmaskiner och klampande inomhus. Stäng av klockradio etc innan ni åker på semester. Kontrollera även WC-spolningen så att inte WC-stolen står och tömmer med jämna mellanrum dygnet runt. Man får inte störa närboendes nattvila, det är grund för uppsägning.

Om grannarna stör gör följande:

 1. Försök själva tala med dem. Ofta beror störningarna på tanklöshet.
 2. Kontakta expeditionen så skriver de ett varningsbrev.
 3. Fortsätter störningarna, för dagbok över de störande tillfällena och kontakta expeditionen.

Upprepade störningar är skäl för avhysning.

Ljud från ett normalt boende måste vi acceptera från våra grannar.

Grovsopor2018-10-13T16:47:54+00:00

Grovsopor av alla de slag kan lämnas vid Bromma Återvinningscentral, Linta Gårdsvägen 16 (södra änden av Bromma flygfält, infart från Kvarnbacksvägen). Öppet och kostnadsfritt för privatpersoner i Stockholms stad. Öppet (med reservation för ändringar) må-tors kl. 10-20, fre-sönd kl. 9-17. Tel 08-508 465 71, hemsida www.stockholm.se/avfall

En återvinningsstation för förpackningar och tidningar finns på Kvarnbacksvägen 64.

Batterier kan förutom på Bromma Återvinningscentral lämnas på OK, Brommaplan.

Container för grovsopor och elsopor kommer också att finnas tillgängliga på föreningens mark vid vår- och höststädning. Se anslagen om städdagarna.

Grovsopor, tidningar, kartonger etc får naturligtvis inte läggas i behållarna för hushållssopor. Det händer då och då att medlemmar pressar ned emballage i sopbehållarna. Detta får till följd att de fastnar, behållarna verkar överfulla och soporna går inte att kasta. Det kostar tid och pengar att åtgärda. Åk hellre till återvinningscentralen! Kom ihåg att du är ansvarig för dina hantverkare.

Gym2021-04-26T18:19:06+00:00

Gymmet finns i källaren på Synålsvägen 24 och är till för medlemmar.

Från och med 1 mars 2021 måste man boka gymmet för att använda det. Det är 1 timme per bokning och man bokar i det vanliga bokningssystemet, på samma sätt som tvättstugan, bastun osv. Länk till bokningssystemet finns uppe i menyn.

Vi inför detta så endast ett sällskap är i gymmet samtidigt. Detta för att det ska vara en trygg miljö för alla och göra det lättare för alla att nyttja gymmet.

Regler på gymmet:

 • Inga ytterskor i gymmet.
 • När du är klar med dina övningar plockar du undan efter dig
 • Det går inte att reservera utrustning med till exempel handduk/vattenflaska
 • Släng inte vikter omkring dig
 • Stäng av ljudet på telefonen så att du inte stör
 • Tänk på hygien, torka av utrustningen efter att du använt den
 • Inga lekande barn
 • Kaffe och mat får inte medtagas
 • Inga djur
Hall2018-06-13T17:35:31+00:00

Hallens golv är belagt med Ölandskalksten. Genom olika behandlingsprogram går den att få i ett mycket vackert skick. Kontakta fackhandeln (färgaffär).

En klassiker är att man råkar borra i elstigaren när man sätter upp en ny hatthylla och orsakar elavbrott för sig och sina grannar. Se upp! (Det finns inga elritningar över husen).

Hantverkare2020-09-06T21:43:00+00:00

Här följer några tips på hantverkare:

Badrum, kök och andra snickeriarbeten, även rörarbeten: DN Bygg, Niklas Tannegård, tel 070-716 42 00. Även el.

Elektriker: Awema AB, Anders Westner tel 08-25 64 75 (efter 12.00). Även kvällar.

Glasmästeri: Riksby Glasmästeri, 08-25 50 77

Målare: D.D Måleri, Daniel Dahl, 070-491 88 08

Rörarbeten: Riverståls Rörservice, 08-259075, 0730-22 55 35. Kvarnbacksvägen 119. Riverståls är föreningens entreprenör betr. bytet av avloppsstammar till kök. De kan t ex byta trasiga blandare mm.

Detta är hantverkare vi använt i föreningen i flera år. Du har naturligtvis full frihet att välja vilken hantverkare du själv önskar. Tänk på att använda hantverkare som följer branschreglerna, t ex kakelsättare skall följa något som kallas PER.

Avstängning av vatten i källaren (t ex till köket eller radiatorstam) får endast utföras av föreningens personal. Ring expeditionen och beställ arbetet i god tid.

Glöm inte att utnyttja ROT-bidraget!

Källarkontor2018-06-13T18:01:02+00:00
Många kontor innehåller ventiler för kall- och varmvatten samt värme. Dessa ventiler måste kunna nås av vår personal. Belamra därför inte kontoret så att avstängningsventilerna är omöjliga att nå. Föreningen har försett dessa kontor med  lås med huvudnyckelfunktion, dessa lås får ej avlägsnas. Avflyttande är skyldig att informera den nyinflyttande om detta och naturligtvis lämna kvar låset.

Den som har ett fönster i sitt källarförråd uppmanas att vädra emellanåt, men var försiktig vintertid. Lämna inte fönstret öppet vid minusgrader. Vattenledningarna kan frysa. Värmerören i taket får på inga villkor belastas. Häng inte tillhörigheter i rören och lägg ingenting ovanpå. Belastade värmerör leder ofelbart till ”knäppningar” i värmesystemet, som upplevs som mycket störande av kringboende.

Det är av brandsäkerhetsskäl förbjudet att förvara lättantändligt eller explosivt gods i källarkontoret.

Källarplanen är inte uppvärmda, det finns radiatorer i cykelrummen men inte i källarförråden. Husen är också byggda i bästa 40-talsmodell med en tunn betongplatta direkt på marken mellan stödmurarna. Det innebär att i källarförråden råder en normal källarmiljö och är fuktigt i olika grad. Försök att se till att luftväxling kan ske, lägg inte saker direkt på golvet eller tätt mot väggarna. Ett annat tips är att använda plastlådor med förslutna lock. Alla hus är omdränerade under de senaste 10 åren och det har blivit bättre. Men källare är källare.
Kök2019-10-30T18:11:52+00:00
Friblåsande fläkt är endast tillåten om den är ansluten till ett eget rör genom skorstenen, upp över skorstenstopp där röret ska avslutas med en kinahatt. Imkanalerna är inte täta. Kontakta sotare för denna installation. Man ska inte ha en fläkt med kallrasskydd, kallrasskyddet gör så att ingen luftväxling sker alls när fläkten inte går. Det brukar gå att ta bort kallrasskyddet.

Imventilen får inte byggas in så att den ej kan nås av sotaren. Man får absolut inte sätta igen imventilen och bara ha kolfilterfläkt.

Diskmaskin måste anslutas av fackman betr el och vatten/avlopp. Droppskydd måste ovillkorligen finnas under maskinen. Det är också bra att ha droppskydd under kyl/frysen, det är ett krav vid nyinstallation numera.

Elspis skall vara anpassad till 400V.

Lägenhetsnummer2018-06-13T17:52:20+00:00

Det är de gamla tresiffriga lägenhetsnumren som gäller vid kontakt med föreningen (och även i kontakt med bank och mäklare). De nummer som är anslagna i porten är lantmäteriets nummer som skall användas i folkbokföringen och som en del i adressen.

Blanda inte ihop dessa nummer, de är som äpplen och päron. Skattemyndigheten efterfrågar det nummer som står bredvid ditt namn på porttavlan!

Pantsättningar2023-02-05T21:58:04+00:00

När du tar ett lån med bostadsrätten som säkerhet begär banken att lånet skrivs in i föreningens lägenhetsförteckning och att föreningen meddelar om bostadsrättshavaren inte betalar sin månadsavgift. Banken skickar ett meddelande om pantsättning direkt till föreningen alt. till bostadsrättshavaren som då skall lämna denna handling till expeditionen, Galonvägen 18. Styrelsen skall sedan underteckna handlingen efter kontroll av bostadsrättshavaren och inskrivning i lägenhetsregistret.  Sedan skickas pantsättningshandlingen till banken tillsammans med föreningens registreringsbevis och utdrag ur lägenhetsregistret. Hanteringen tar ca 1 vecka, i semestertider kan det ta längre tid.

Enligt stadgarnas § 50 debiterar sedan föreningen bostadsrättshavaren en avgift om 1% av basbeloppet, det kallas ”pantsättningsavgift” och kommer på avin för månadsavgiften i nästkommande kvartal.

Parkering2022-01-09T17:13:52+00:00

Parkering av fordon får endast ske på gatan eller den egna, förhyrda parkeringsplatsen. Det gäller även motorcyklar.

Det är under inga omständigheter tillåtet att parkera på föreningens mark i övrigt. Föreningen har fått betala stora summor för ”bomkörning” då medlemmar parkerat sin bil så att containern inte kunnat tömmas. Parkerade bilar har också hindrat plogningen i området och förstört gräsmattor och planteringar.

Det är tillåtet att ställa bilen på gården för i- och urlastning. Detta skall dock vara en ”pågående aktivitet”! Om man t ex flyttar kan flyttbilen stå på gården så länge i- och urlastning pågår även om det är flera timmar. Men avstannar ”aktiviteten” t ex för en lunchpaus måste man flytta bilen till en tillåten parkeringsplats under tiden.

Det finns således inte något tillstånd att i andra fall parkera på gården ens kortare stunder.

Överträdelse av förbudet mot trafik på gårdar och parkgångar förekommer ständigt. Tänk på att färdtjänst och sjuktransporter hindras av parkering på gården. Det är förbjudet att parkera inom området UTOM på förhyrd p-plats och på gatan (se skyltning). Styrelsen har via Robur börjat utfärda kontrollavgift vid överträdelse av parkeringsförbud. Kontrollavgiften är lika stor som en parkeringsbot. Se till att dina besökare parkerar rätt och inte får någon kontrollavgift. Enligt stadgarnas § 17 är du skyldig att tillse att dina gäster eller hantverkare följer föreningens ordningsregler, så informera dem om detta.

Parkeringsplats

Önskar du hyra en parkeringsplats, kontakta expeditionen. Parkeringen skall ske med avgasrör mot gatan. Föreningen har parkeringsplats på Kvarnbacksvägen, Galonvägen och Synålsvägen. Det brukar vara kortare kö till parkeringsplats på Kvarnbacksvägen. Hör av er till expedition för att ställa er i kö till parkeringsplats. Om man får ett p-platserbjudande och inte svarar tolkas det som att man inte behöver någon plats och man tas bort ur kön. Man kan tacka nej och köa vidare till en annan plats, men man måste höra av sig.

Man får inte hyra ut sin p-plats i andra hand, upptäcks detta blir man uppsagd från platsen. Man får förstås låna ut sin plats till en granne under kortare tid när man själv är på semester, men det skall röra sig om max några veckor.

Man får inte hyra plats till annat än sin personbil och vi hyr bara ut till medlem som bor i föreningen eller lokalhyresgäster. Det är också ett krav att man sköter sina hyres- och avgiftsbetalningar.

Om man vill byta sin plats ska man också höra av sig till expeditionen.

P-plats hyran per månad är 400 kr med eluttag (max 1380 W) och 300 kr utan el. Max effektuttag är 1380 W, det medför att man inte kan köra kupevärmare på full effekt samtidigt som motorvärmaren. Eluttagen är försedda med snabbsäkring och jordfelsbrytare. Lämna inte luckan till eluttaget öppen! Tänk på att barn kan komma åt att peta i eluttaget och olycka kan ske. Låt inte sladden till motorvärmaren hänga kvar i uttaget. Du skall själv hålla p-platsen ren och snygg. Använd föreningens städdagar till att sopa ren p-platsen från löv och skräp, ta bort mossa mm.

Styrelsen har klart uttalat att inga träd kommer att fällas p g a att det innebär olägenheter för någon p-plats. Ev. kan besvärande grenar tas ned. Annars är lösningen att köa till annan plats.

Porttelefon och Aptusnycklar2020-10-08T21:01:37+00:00

Är du nyinflyttad, anmäl till expeditionen hur många Aptusnycklar du fått till porten. Anmäl också vilka namn och telefonnummer du vill ha till porttelefonen. Blanketter hittar du här.

När dina gäster kommer skall de trycka på knappen bredvid ditt namn. Bläddra fram namnet med hjälp av pilarna. Det ringer då i din telefon, svara, hör vem det är och bestäm om du vill öppna och tryck sedan på ”5”. Porten öppnas då. Det går inte att ha någon längre konversation, telefonen stängs av efter ca 20 sek. Så lyssna vem det är och tryck på 5:an, eller avböj besöket. Släpp inte in okända.

Tänk på att inte blockera porttelefonens nummer i din telefon! Då tutar det bara upptaget när besökaren ringer. Det är då inte något fel på porttelefonen utan du själv som lagt in en blockering kanske för att numret uppfattas som okänt.

Kolla vilket nummer porttelefonen har i ditt hus genom att testa porttelefonen och se vilket nummer som kommer upp på displayen på din telefon (det är olika nummer till olika hus).

För att förhindra busringning på natten så måste besökande slå hela telefonnummer ink. riktnummer på displayen på porttelefonen mellan kl. 22.00 och 06.00, sedan kan bostadsrättshavaren öppna med 5:an som vanligt.

Vid strömavbrott så stängs porttelefonen av, dörren är då öppen.

Renovering2022-01-03T22:03:32+00:00

Att bo med bostadsrätt innebär ett ansvar att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Föreningens ansvar för skicket i lägenheten begränsar sig i huvudsak till stamledningar, målning av dessa är dock den boendes ansvar.

Innan du börjar renovera kontakta gärna föreningens tekniska förvaltare, för råd.

Rivning av väggar och andra större förändringar av lägenhetens planlösning kräver styrelsens tillstånd. Rivning av vägg mellan kök och matrum och förflyttning av badrumsväggen godkänns efter ansökan. Gör en skiss och maila till förvaltaren eller ring så får du reda på om det du tänker fungerar i Brf Norrby.

Om det blir en vattenskada på fasaden eller hos grannarna och den härrör från ditt badrum blir du betalningsskyldig om skadan t ex orsakats av ett otillräckligt tätskikt på dina badrumsväggar eller golv. Självrisken på föreningens fastighetsförsäkring utkrävs av den vållande. Den som brustit i underhåll räknas som vållande. Det är alltså väl använda pengar att låta renovera badrummet fackmässigt.

S.k takras, där putsen i lägenhetens innertak släppt, ersätts ej av föreningen. Enligt stadgarnas §14 ansvarar bostadsrättshavaren för takets skick. Putsen räknas som ytskikt.

Annat som ingår i det inre underhållet (som bostadsrättshavaren ansvarar för) i Brf Norrby men inte i alla föreningar är fönstrens inner- och ytterrutor och radiatorerna. Anledningen till att det är så viktigt att måla radiatorer och radiatorrör är att hindra rost och läckage. Det är många hundra liter vatten som kan rinna ut genom en rostskada i en radiator och åstadkomma stora vattenskador.

Grannsämjan bevaras om du meddelar dina grannar i förväg. Sätt upp en lapp i porten! Låt grannarna sova ut på helgerna innan du börjar bullra och sluta i tid på kvällen. Tänk på om grannarna har småbarn som ska i säng tidigt! Alla behöver vi renovera förr eller senare och med ömsesidig hänsyn och en god kommunikation går det hela så mycket bättre.

Byggdamm och byggskräp. Trapphuset blir ofrånkomligt smutsigare än vanligt av byggdamm etc. och grannarna ska inte behöva dra in smutsen i sina lägenheter eller betala för extra städning. Du måste alltså städa trapphuset själv eller låta detta ingå i din beställning. Trapphusets golv måste våttorkas dagligen och grannarnas dörrar torkas av. Om extra städning måste utföras av föreningens städpersonal debiteras du som bostadsrättshavare.Byggskräp får inte förvaras ens tillfälligt i gemensamma utrymmen i husen av brandsäkerhetsskäl. Man får ställa Big-Bags utomhus där de inte är ett hinder men de ska hämtas inom 48 timmar.

Hantverkare får du välja fritt. Använd fackmän framförallt till el, våtrum och rörmokeri. Kom ihåg att du är ansvarig för de hantverkare du anlitar gentemot föreningen. Föreningen kan ibland tipsa om firmor man har god erfarenhet av, men man ska alltid ta in flera anbud. Det gäller som alltid att ha urskillning, ett billigt pris ger inte alltid god kvalitet.

Avstängningar  på vattenledningar, värme mm finns ofta i källarlokaler, källarförråd, elrum mm. Föreningen lämnar inte ut nycklar till dessa utrymmen till hantverkare eller medlemmar utan du ska kontakta tekniska förvaltaren för detta arbete. Brf Norrby debiterar timpris 300kr/tim för detta arbete (oftas 0,5 tim). Skaffar man alla rördelar som behövs innan avstängningen slipper man irritation hos grannar och ytterligare kostnader.

Radiatorer (dvs värmeelementen) bör lämnas kvar. Borttagande av radiatorerna gör det kallare i lägenheten (minst en grad per radiator). Man får inte plugga värmerör i väggen eller i golvet. Tala med tekniska förvaltaren innan du beställer arbeten på värmesystemet!

Badrum (se separat avsnitt), använd alltid certifierade hantverkare och kontakta tekniska förvaltaren i förväg.

Undvik de vanligaste misstagen:

 • Bygg inte för vare sig från- eller tilluftsventiler. Det kan göra lägenheten hälsovådlig genom att mögel bildas. Ha ventilerna öppna (till hälften vintertid), det minskar faktiskt dra.
 • Bygg inte in radiatorer (värmeelement) i skåpinredning. Radiatorventiler måste vara fria och kunna bytas och man måste se ev. läckage i tid.
 • Glöm inte montera läckageskydd under diskmaskiner och frysar med ismaskin.
 • Friblåsande köksfläkt utan insatsrör upp över skorstenstopp är förbjudet. Man får inte heller ansluta en kolfilterfläkt till ventilationskanalen om inte ett insatsrör är monterat. Anledningen är att matoset kommer in till grannarna om inte röret finns.
 • Kolla var elstammen går innan du sätter upp en hatthylla i hallen. Det finns inga elritningar, använd ett instrument om du är osäker.
 • Anlita inte oseriösa firmor, finns inte firman kvar är garantierna värdelösa.
 • Måla inte med vanlig takfärg ovanpå limfärg. Det kommer flagna.
 • Glöm inte att söka tillstånd för alla planändringar.
 • Såga inte i gasröret i klädkammaren
ROT-avdrag2018-06-13T18:27:31+00:00

Vanliga frågor för ROT-avdrag är:

Föreningens organsiationsnummer är 702001-5447.

Fastighetsbeteckning är det samma som kvartersnamnet (det står på porttavlan också)

Kvarnbacksvägen 85-87 kv Norrby Båtsmanstorp 1
Kvarnbacksvägen 81-83 kv Norrby Båtsmanstorp 2
Kvarnbacksvägen 75-77 kv Norrby Båtsmanstorp 3
Kvarnbacksvägen 67-69 kv Linneskåpet 1
Kvarnbacksvägen 61-63 kv Linneskåpet 2
Kvarnbacksvägen 55-57 kv Linneskåpet 3

Synålsvägen 14-20 kv Örngottet 1
Synålsvägen 4-8 kv Klädkammaren 1

Galonvägen 24-32 kv Sparlakanet 1
Synålsvägen 19-29 kv Sparlakanet 2

Galonvägen 2-8 kv Sybågen 1
Galonvägen 14-18 kv Sybågen 2
Synålsvägen 3-11 kv Sybågen 3

Säkerheten i området2022-01-03T22:04:29+00:00

Släpp inte in hantverkare som föreningen inte har aviserat i förväg eller är personal som ni känner igen. Håll koll och anmäl uppbrutna källarlås etc. Investera i ett balkongdörrslås om du bor på bv eller ett larm. Kontakta vår tekniska förvaltare om du tycker att mer belysning behövs på något ställe eller det är något buskage som bör röjas. Ibland kan det utföras genast, ibland behövs styrelsebeslut. Föreningens mark innefattar dock inte fältet mellan Synålsvägen och Kvarnbacksvägen eller stråket från Kvarnbacksvägen 75 till Galonvägen utan där är det kommunen som beslutar och utför åtgärder.

Säkerhetsdörr2020-09-06T21:49:19+00:00

Enligt gällande styrelsebeslut är det tillåtet att byta ut lägenhetens entrédörr mot följande typ av säkerhetsdörr: Daloc S43, färg LP 1227 körsbär, med trycke ASSA Epok 1918. Det är inte tillåtet att välja en annan typ av dörr eller annan färg. Karmen skall också målas! Färgen är grå enl. följande: Färg Alcro V-Mill blank (burkstorlek 3 l, brytbas B, recept Y 3.00, YO 9.00, RO 2.00, VI 3.00, SV 4.00, SS 58.00). Föreningen bekostar ej målning av dörrfoder. Se till att detta ingår i dörrleveransen!

Föreningsstämman 2001 avslog styrelsens motion om att byta alla dörrar. Många efterfrågar dock en säkerhetsdörr och eftersom det visat sig omöjligt att finna en säkerhetsdörr som helt harmonierar med de gamla dörrarna beslöt styrelsen att godkänna en modell av dörr. Då begränsas antalet olika färger och modeller till två, de ursprungliga dörrarna och de nya. Byte av dörr sker på egen bekostnad.

Beställ absolut INTE en smalare standarddörr, utan var noga med att beställa en 95 cm bred dörr. Smalare dörrar innebär dubbla dörrfoder och en dörr som är lättare att bryta upp.

Secor erbjuder boende i Brf Norrby ett dörrbyte för 16 500 kr inkl. montage t o m 31 dec 2021. Tel Phililp Jasbutis 072-735 93 42, philip.jasbutis@secor.se. Man är förstås fri att anlita vilken entreprenör man önskar, men man måste välja den av Brf Norrby beslutade modellen på dörr.

Se reklamblad från Secor här.

Skadedjur och insekter2022-01-03T22:06:29+00:00

Vid upptäckt av skadedjur i lägenheten, t ex mal, silverfiskar eller pälsängrar, ring själv Anticimex. Föreningen har via sin fastighetsförsäkring i Brandkontoret avtal med Anticimex. Om det är skadedjur i allmänna utrymmen, ring expeditionen.

Om du ser en insekt som du är osäker på är ett skadedjur kan du få hjälp att identifiera den genom att gå in på Anticimex hemsida, www.anticimex.com. Med ett ökat resande finns tyvärr möjligheten att man tar med sig oönskade fripassagerare. Vägglöss har ökat väldigt i Sverige, misstänker du vägglöss ring Anticimex direkt.

Råttor är tyvärr ingen helt ovanlig företeelse, vissa år är värre än andra. Har det varit råttor i källaren, kontakta expeditionen. Vi tar då dit Anticimex som lägger gift. Vi ser också om det är ”ingångar” vi kan sätta igen, t ex bredvid rörgenomföringar etc. Döda råttor luktar fruktansvärt illa och om vi inte hittar liken (de brukar kunna ligga oåtkomligt under källargolvet) måste man försöka stå ut med odören. Det tar ca 3 veckor. Ha uppsikt över källarkontoret och ring Brf Norrbys expedition på en gång om ni ser färska spår av råttor så kan vi stävja dem i tid.

Kontaktuppgifter till expeditionen och teknisk förvaltare.

Snöröjning2018-06-13T17:39:27+00:00

Ansvar för snöröjning:

Trottoarer och gator: Trafikkontoret, Stockholms stad

Parkvägar: Stadsdelsförvaltningen

Gårdsvägar och gångvägar på föreningens mark: Brf Norrby

Parkeringsplatser: Hyresgästen själv

Observera att föreningen valt att inte ha jourpersonal för snöröjning. Snöröjning på föreningens mark sker därför bara på vardagar kl. 07 – 16.

Det krävs därför en del frivillig hjälp av medlemmarna, den som orkar kan genom att borsta av trappan och skotta utanför portarna bidra till trivseln och minska risken för olycksfall. Snöskyffel och borste finns i cykelrummet. Låna gärna, men ställ tillbaka dem där och inte i porten som måste vara tom av brandskyddsskäl. Det finns sandlådor i området. Lägg tillbaka sandskyffeln i sandlådan när du lånat den!

Trädgård och rabatter2020-10-08T21:21:36+00:00

Gårdarna har gjorts i ordning under senare år. När husen omdränerades grävdes de gamla rabatterna upp och man måste göra en hel del nyplanteringar. Man har då lagt fokus på att göra gårdarna  lätta att underhålla och att de ska se trevliga ut utan att kräva så mycket skötsel. Man har också kompletterat med mer belysning för att öka tryggheten. Man använder sig av lågenergilampor och går mer och mer över till LED-belysning så energibehovet har inte ökat. Man har också monterat fasta trädgårdsmöbler som inte kräver underhåll. De gamla möblerna får tjäna ut efter hand.

Att göra egna planteringar kan vara trevligt, men kontakta expeditionen först så det blir lämpligt.

Man skall naturligtvis inte röra våra anlagda rabatter (förutom lite ogräsrensning om någon känner sig hågad). En egen rabatt kan också hindra t ex gräsklippningen. Man kan heller inte göra stenläggningar i gräsmattorna. Men det brukar alltid gå att hitta en bra plats om någon vill idka lite trädgårdsarbete.

TV2021-12-19T23:22:56+00:00

Brf Norrby har ett gruppavtal på digital-TV hos Tele2. Från och med 2021-02-01 kommer ett nytt gruppavtal gälla. Det nya gruppavtalet innebär att varje hushåll får följande utan kostnad för den enskilde medlemmen:

 • Följande kanaler: SVT1, SVT2, SVT24, SVT Barn, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, Kanal 11, TV12, FOX, TLC, National geographic, Axess TV, Expressen TV, Godare, ATG Live.
 • Playtjänster: TV3, Kanal 5, TV6, TV8, Kanal 9, TV10, Kanal 11, TLC, TVODSTER.
 • En digital-tv-mottagare.
 • Rabatt på andra abonnemang.

Vill du kan du skaffa en mer avancerad digitalbox, du får då betala detta själv.

Telefon till Tele2:s kundservice: 90 222.

PDF med mer information från Tele2 (tidigare Com Hem).

Tvättstuga2021-07-05T19:51:55+00:00

I tvättstugan finns det två bokningsbara tvättgrupper, med två tvättmaskiner och torktumlare plus ett torkskåp vardera.  Det finns också fyra spontanmaskiner att använda om de är lediga, man får använda max två stycken samtidigt. Dessutom så finns en grovtvättmaskin med tillhörande torkskåp och två manglar.

Viktigt att alla städar efter sig. Gör ren luddfiltren och tvättmedelsfacken. Tänk på att andra kanske är allergiska mot ditt sköljmedel eller tvättmedel så gör ren tvättmedelsfacket efter dig.

Tvättgrupperna bokas på nätet eller i trapphuset på Synålsvägen 24. Aptusbrickan måste användas i trapphuset när man går in i tvättstugan oavsett om dörren är öppen, annars ”vet” inte maskinen att du har kommit och startar inte. Om du får upp meddelandet ”Startas först efter bokning” har du blippat brickan för tidigt (före bokad tid), stäng av maskinerna och gå ut i trapphuset och blippa brickan igen.

Boka tvättstugan
Underjordsbehållarna för hushållssopor2018-06-13T18:29:34+00:00

På förekommen anledning påminner vi om att man inte får slänga grovsopor i underjordsbehållarna. Informera era hantverkare om det, vi har hittat material från badrumsrenovering i en behållare när vi undersökte varför det var stopp i den. Man får naturligtvis inte heller kasta hushållssopor i behållare för tidningar. Läs på behållaren!

Om behållaren är full eller saboterad ber vi er meddela detta till expeditionen. Kasta soporna i en annan behållare och ställ inte påsarna bredvid behållaren! Vi vill inte att påsarna skall gå sönder (fåglar hackar och råttor gnager) och soporna sprids över området. Norrbys medlemmar får givetvis inte kasta sopor i Brickbandets underjordsbehållare och vice versa. Norrby kastar i blanka, runda behållare!

Frågan har uppkommit om det är tillåtet att kasta hundbajspåsar i underjordsbehållarna. Jo, det får man, liksom man får kasta blöjor, räkskal och annat inte så trevligt avfall. Förutsättningen är att soporna läggs i väl förslutna, om det behövs dubbla, påsar. Vi vill ju inte att stanken skall förstöra miljön i området!

Vår- och höststädning2020-10-08T21:23:15+00:00

Varje vår kallar föreningen till vårstädning någon söndag. Det brukar komma mycket folk till städdagarna. Tillsammans snyggar vi upp grönområdena inför sommaren, föreningen bjuder på kaffe, läsk, korv mm och vi har ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra.

Det anordnas även en höststädning under en dag för att sopa gångvägar, uteplatser och vår egen parkeringsplats.

Ventilation2018-06-13T18:39:16+00:00

Dålig ventilation kan göra dig sjuk. Speciellt viktigt är att ha god ventilation i sovrummet. Att ha fönstren öppna i badrum och kök, utan att följa råden nedan, ger inte god ventilation!

Lägenheterna är försedda med s k självdragsventilation. Sörj för god ventilation genom att se till att springventiler under fönstren hålls öppna, vintertid till hälften, sommartid helt. Evakueringsventiler får ej igensättas. Tillämpa de ”skötseltips för självdragsventilerare” som finnes nedan.

Luft in annars ingen luft ut
Mest ventilation behövs vid matlagning, dusch, bad och när tvätten torkar. Då ska frånluftsventiler i kök och badrum vara helt öppna. Frånluftsventiler i rum skall alltid vara öppna. Tilluftsventiler ska alltid vara öppna. Annar fungerar inte ventilationen. På vintern eller när ni är bortresta kan tilluftsventilerna stängas något, men aldrig helt.

Man får inte mindre dragigt i lägenheten genom att sätta igen springventilerna, det blir mer dragigt i stället!

Fönstervädra med förstånd!
Fönstervädring är ett viktigt komplement till ventilation. På sommaren, då själva självdragsventilationen fungerar dåligt, kan du givetvis vädra lägenheten med korsdrag. På vintern bör du vädra med måtta. Både med tanke på uppvärmningskostnaden och att din lägenhet snabbt blir nedkyld.
På vintern fungerar också självdragsventilationen bra.

Vid matlagning
Vid matlagning sprids oset mindre om du öppnar ett fönster i ett sovrum eller i vardagsrummet. Köksventilen ska naturligtvis vara helt öppen när du lagar mat.

Vädra efter bad och dusch!
Öppna frånluftsventilen helt eller snabbvädra med fönster några minuter efter bad och dusch. Vädra inte för länge, eftersom det lätt blir kondens när vägg, tak och golv kyls ner. Vädring kan då i värsta fall bidra till att det bildas mögel på väggar och kring fönster. Lufttemperaturen i badrummet bör hela tiden vara ett par grader högre än i resten av lägenheten så se till att radiatorventilen är helt öppen. Låt badrumsdörren stå på glänt när badrummet inte används så förbättras ventilationen i hela lägenheten.

Lilla Edet-testet
Du kan själv kontrollera om ventilationen fungerar genom att hålla upp en bit toapapper mot frånluftsventilen. Om papperet sugs fast fungerar ventilationen. Om papperet däremot fladdrar utåt är det bakdrag.

Rensa dina ventiler
Smuts, damm och fett fastnar med tiden i ventiler och en bit in i frånluftskanalerna. Kökskanalen rensas av sotaren. Men övriga ventiler måste vi hålla rena själva. Passa också på att dammsuga en bit in i kanalen.

Spiskåpa?
Fettfiltret i spiskåpor och kolfilterfläktar måste rengöras. Ta loss filtret och diska det i varmt vatten.

Låt luften cirkulera
Kondens på fönstren kan bero på att fönsterbänkar eller stora gardiner hindrar varmluften från radiatorerna att cirkulera framför fönstret. Se till att varmluften som stiger från radiatorn