Styrelsen

/Styrelsen
Styrelsen2020-02-11T22:40:15+00:00

Styrelsen 2019-2020

ORDFÖRANDE

Gisela Lundblom
Kvarnbacksvägen 61

VICE ORDFÖRANDE

Caroline Andersson
Synålsvägen 20

SEKRETERARE

Pia Norrman
Galonvägen 24

LEDAMOT

Gunilla Lejonqvist
Galonvägen 8

SUPPLEANTER

Victor Bodell
Synålsvägen 19

Niclas Edenvin
Synålsvägen 8

Patrik Hillblom
Galonvägen 24

Tara Svensson
Galonvägen 32

REVISOR OCH VALBEREDNING

Internrevisor

Pia Telander
Galonvägen 16

Suppleant internrevisor

Vakant

Valberedning

Lars Nyman (sammankallande)
Synålsvägen 16

Ritva Jacobsson
Kvarnbacksvägen 81

Mona Sheikhi
Kvarnbacksvägen 57

Extern revisor

Niklas Jonsson
PWC