Styrelsen

/Styrelsen
Styrelsen2022-06-04T09:52:57+00:00

Styrelsen 2022-2023

ORDFÖRANDE

Gisela Lundblom
Kvarnbacksvägen 61

VICE ORDFÖRANDE

Niclas Edenvin
Synålsvägen 8

SEKRETERARE

Gunilla Lejonqvist
Galonvägen 8

LEDAMOT

Oscar Kjell
Kvarnbacksvägen 61

LEDAMOT

Tara Svensson
Galonvägen 32

SUPPLEANTER

Louise Kärrhage
Galonvägen 14

Hector Lopez
Galonvägen 6

Pia Telander
Galonvägen 16

REVISOR OCH VALBEREDNING

Internrevisor

Vakant

Suppleant internrevisor

Vakant

Valberedning

Lars Nyman (sammankallande)
Synålsvägen 16

Extern revisor

Niklas Jonsson
PWC