Styrelsen

/Styrelsen
Styrelsen2022-01-11T20:41:43+00:00

Styrelsen 2021-2022

ORDFÖRANDE

Gisela Lundblom
Kvarnbacksvägen 61

VICE ORDFÖRANDE

Niclas Edenvin
Synålsvägen 8

SEKRETERARE

Gunilla Lejonqvist
Galonvägen 8

LEDAMOT

Cornelia Berglund
Galonvägen 14

SUPPLEANTER

Therese Arnaud
Galonvägen 30

Victor Bodell
Synålsvägen 19

Oscar Kjell
Kvarnbacksvägen 61

Tara Svensson
Galonvägen 32

REVISOR OCH VALBEREDNING

Internrevisor

Pia Telander
Galonvägen 16

Suppleant internrevisor

Vakant

Valberedning

Lars Nyman (sammankallande)
Synålsvägen 16

Ann Jacobsson
Galonvägen 4

Extern revisor

Niklas Jonsson
PWC