Renovering

/Renovering
Renovering2022-04-28T20:26:38+00:00

Att bo med bostadsrätt innebär ett ansvar att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Föreningens ansvar för skicket i lägenheten begränsar sig i huvudsak till stamledningar, målning av dessa är dock den boendes ansvar.

Innan du börjar renovera kontakta gärna Jensen Drift, teknisk förvaltare, för råd. Kontaktuppgifter teknisk förvaltare.

Rivning av väggar och andra större förändringar av lägenhetens planlösning kräver styrelsens tillstånd. Rivning av vägg mellan kök och matrum och förflyttning av badrumsväggen godkänns efter ansökan. Gör en skiss och skicka till vår tekniska förvaltare eller ring så får du reda på om det du tänker fungerar i Brf Norrby.

Om det blir en vattenskada på fasaden eller hos grannarna och den härrör från ditt badrum blir du betalningsskyldig om skadan t ex orsakats av ett otillräckligt tätskikt på dina badrumsväggar eller golv. Självrisken på föreningens fastighetsförsäkring utkrävs av den vållande. Den som brustit i underhåll räknas som vållande. Det är alltså väl använda pengar att låta renovera badrummet fackmässigt.

S.k takras, där putsen i lägenhetens innertak släppt, ersätts ej av föreningen. Enligt stadgarnas §14 ansvarar bostadsrättshavaren för takets skick. Putsen räknas som ytskikt.

Annat som ingår i det inre underhållet (som bostadsrättshavaren ansvarar för) i Brf Norrby men inte i alla föreningar är fönstrens inner- och ytterrutor och radiatorerna. Anledningen till att det är så viktigt att måla radiatorer och radiatorrör är att hindra rost och läckage. Det är många hundra liter vatten som kan rinna ut genom en rostskada i en radiator och åstadkomma stora vattenskador.

Grannsämjan bevaras om du meddelar dina grannar i förväg. Sätt upp en lapp i porten! Låt grannarna sova ut på helgerna innan du börjar bullra och sluta i tid på kvällen. Tänk på om grannarna har småbarn som ska i säng tidigt! Alla behöver vi renovera förr eller senare och med ömsesidig hänsyn och en god kommunikation går det hela så mycket bättre.

Byggdamm och byggskräp. Trapphuset blir ofrånkomligt smutsigare än vanligt av byggdamm etc. och grannarna ska inte behöva dra in smutsen i sina lägenheter eller betala för extra städning. Du måste alltså städa trapphuset själv eller låta detta ingå i din beställning. Trapphusets golv måste våttorkas dagligen och grannarnas dörrar torkas av. Om extra städning måste utföras av föreningens städpersonal debiteras du som bostadsrättshavare.Byggskräp får inte förvaras ens tillfälligt i gemensamma utrymmen i husen av brandsäkerhetsskäl. Man får ställa Big-Bags utomhus där de inte är ett hinder men de ska hämtas inom 48 timmar.

Hantverkare får du välja fritt. Använd fackmän framförallt till el, våtrum och rörmokeri. Kom ihåg att du är ansvarig för de hantverkare du anlitar gentemot föreningen. Föreningen kan ibland tipsa om firmor man har god erfarenhet av, men man ska alltid ta in flera anbud. Det gäller som alltid att ha urskillning, ett billigt pris ger inte alltid god kvalitet.

Avstängningar  på vattenledningar, värme mm finns ofta i källarlokaler, källarförråd, elrum mm. Föreningen lämnar inte ut nycklar till dessa utrymmen till hantverkare eller medlemmar utan du ska kontakta vår tekniska förvaltare för detta arbete. Brf Norrby debiterar timpris 300kr/tim för detta arbete (oftas 0,5 tim). Skaffar man alla rördelar som behövs innan avstängningen slipper man irritation hos grannar och ytterligare kostnader.

Radiatorer (dvs värmeelementen) bör lämnas kvar. Borttagande av radiatorerna gör det kallare i lägenheten (minst en grad per radiator). Man får inte plugga värmerör i väggen eller i golvet. Tala med vår tekniska förvaltare innan du beställer arbeten på värmesystemet!

Undvik de vanligaste misstagen:

 • Bygg inte för vare sig från- eller tilluftsventiler. Det kan göra lägenheten hälsovådlig genom att mögel bildas. Ha ventilerna öppna (till hälften vintertid), det minskar faktiskt dra.
 • Bygg inte in radiatorer (värmeelement) i skåpinredning. Radiatorventiler måste vara fria och kunna bytas och man måste se ev. läckage i tid.
 • Glöm inte montera läckageskydd under diskmaskiner och frysar med ismaskin.
 • Friblåsande köksfläkt utan insatsrör upp över skorstenstopp är förbjudet. Man får inte heller ansluta en kolfilterfläkt till ventilationskanalen om inte ett insatsrör är monterat. Anledningen är att matoset kommer in till grannarna om inte röret finns.
 • Kolla var elstammen går innan du sätter upp en hatthylla i hallen. Det finns inga elritningar, använd ett instrument om du är osäker.
 • Anlita inte oseriösa firmor, finns inte firman kvar är garantierna värdelösa.
 • Måla inte med vanlig takfärg ovanpå limfärg. Det kommer flagna.
 • Glöm inte att söka tillstånd för alla planändringar.
 • Såga inte i gasröret i klädkammaren

Badrum

Det är mycket viktigt att hålla badrummet i gott skick. Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för alla skador som uppkommer p g a bristande underhåll. Badrum renoverade före stambytet 1995-98 håller inte dagens våtrumsstandard och bör renoveras snarast. Det är inte tillåtet att duscha på golv och väggar som inte uppfyller dagens våtrumskrav.

Vid renovering av badrum använda alltid certifierade hantverkare och kontakta vår tekniska förvaltare i förväg. Föreningen ger fortfarande på vissa villkor ett mindre bidrag för utbyte av plastmattor som skarvats runt golvbrunnen och s k peppar&saltgolv.

Anlita endast behörig plattsättare som kan lämna 10 års garanti på tätskiktet skriftligen och 2 år på arbetet.

Inspektionsluckan i laminatskivan bakom WC-stolen får ej sättas för. Vi måste kunna nå rören bakom. Laminatskivan i övrigt får ersättas med gips och kaklas över. Golvbrunnen är försedd med en liten plastkorg, som lätt kan lyftas ur för rengöring efter det att plasthandtaget fällts upp.

Var alltid noga med att ventilera bort fuktig, varm luft ur badrummet (dock vintertid ej genom att öppna fönstren) särskilt om du kör egen tvättmaskin och hänger upp våta kläder. Lämna gärna badrumsdörren på glänt när du går därifrån och sätt inte igen den ventil som är monterad i badrumsdörren. Endast fläkt utan kallrasskydd får installeras då ventilationen måste fungera även när fläkten är frånslagen.

Måla om badrumsfönstret, bättringsmåla åtminstone i skarvarna, med 1-2 års mellanrum om du duschar dagligen och skydda det dessutom gärna med duschdraperi. Ett murket badrumsfönster kan bli mycket dyrt att renovera.

Vi rekommenderar en handdukstork som går på föreningens värme eller en modell som går på både föreningens värme och el.

Tvättmaskiner ska förses med jordfelsbrytare och ha fast anslutning betr. vatten, avlopp och el.

Om du behöver sätta upp något på väggen i själva våtrumszonen kontakta helst fackman. Gör så få hål som möjligt i tätskiktet! Om du själv ändå ska sätta upp något gör så här:

 1. Borra hålet
 2. Lägg våtrumssilicon i hålet
 3. Sätt i pluggen
 4. Lägg i silicon igen
 5. Dra sist i skruven

Silicon håller 8-10 år, sen får man göra om proceduren med ny silicon.