Valberedningen söker kadidater till styrelsen

//Valberedningen söker kadidater till styrelsen

Valberedningen söker kadidater till styrelsen

Läs ett meddelande från styrelsens ordförande!

Vi behöver rekrytera 1 ordinarie ledamot till vår styrelse som ersättare för en ledamot som avflyttat under sin pågående tvååriga mandatperiod. Mandatperioden blir därför i detta fall 1 år.

Vi behöver också rekrytera 2 styrelsesuppleanter. Mandatperioden för dessa är 1 år.

Slutligen vill vi också rekrytera 1 internrevisor som vid sidan av den externa professionella revisorn yttrar sig över föreningens årsredovisning. Mandatperioden är även i detta fall 1 år.

För uppdragen krävs att du är medlem i föreningen samt bor och är folkbokförd i din lägenhet.

Intresserade ombeds höra av sig till undertecknad senast torsdagen den 31 mars. Ange din adress, telefonnummer och e-postadress. Berätta också om din yrkesverksamhet och eventuella föreningsverksamhet.
Valberedningen kommer sedan att redovisa sitt förslag till beslut vid föreningsstämman i början av juni 2022.

Föreningen behöver dig! Engagerar du dig får du ett vidgat kontaktnät i
föreningen, insyn i styrelsearbetet och en möjlighet att dela med dig av dina kunskaper och färdigheter.

För valberedningen
Lars Nyman
Synålsvägen 16
073/937 70 48

2022-04-02T13:28:57+00:002022-03-19|Nyheter|