Sortering av matavfall

//Sortering av matavfall

Sortering av matavfall

Sortera ut matavfallet kommer bli obligatoriskt i Stockholm. Det är föreningen som ansvarar för att det är möjligt för boende att slänga matavfall separat. Vi kommer därför placera ut nya behållare speciellt för matavfall. Varje lägenhet kommer även få ett startkit som innehåller påshållare, påsar och vaskskrapa. Soppåsar kommer vara gratis och distribueras löpande av föreningen. Hämtningen av matavfall är subventionerad och om vi sorterar rätt kan vi få ner avfallskostnaderna.

Mer information om var man kan hitta soppåsar och när vi sätter igång kommer!

Informationsfolder från Stockholm vatten och avfall finns här

2022-11-21T21:53:50+00:002022-11-21|Nyheter|