Kallelse årsstämma 2022

//Kallelse årsstämma 2022

Kallelse årsstämma 2022

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Norrby till ordinarie föreningsstämma den 2 juni 2022 kl. 19.00. OBS nytt datum!

Stämman kommer att hållas i Brf Norrbys föreningslokal på Synålsvägen 24, 2 tr, 168 73 BROMMA.

2022-05-19T15:40:56+00:002022-05-19|Nyheter|