Nyheter

/Nyheter
Nyheter2018-10-14T20:57:52+00:00

Ny adress till föreningen

Nu har vi börjat använda vår nya expedition på Galonvägen 18. Vi har även adressändrat föreningen till den adressen. Ny adress för all post är alltså: Galonvägen 18 168 73 Bromma

2023-02-05|

Radonmätning

Det är dags för radonmätning i föreningen. Medlemsbrev med information har skickats ut och de utvalda lägenheterna har fått radondosor utdelat. Läs medlemsbrevet här.

2023-02-05|

Ny expedition

Lokalen på Galonvägen 40 kommer inte längre vara kvar som gemensam expedition med Brickbandet då de valt att inte längre ha något kansli för sin förening. Brf Norrby kommer därför upprätta en egen expedition i vår källarlokal på Galonvägen 18. Vår fastighetsskötare och ekonomiska förvaltare kommer använda lokalen när de är på plats. Vi kommer även adressändra föreningen till den nya lokalen. Iordningställande av och flytt till den nya lokalen kommer ske de kommande två månaderna. Som tidigare behöver du boka tid för att träffa personalen och de kommer berätta var ni ses. Den senaste informationen finns alltid på hemsidan!

2022-11-21|

Sortering av matavfall

Sortera ut matavfallet kommer bli obligatoriskt i Stockholm. Det är föreningen som ansvarar för att det är möjligt för boende att slänga matavfall separat. Vi kommer därför placera ut nya behållare speciellt för matavfall. Varje lägenhet kommer även få ett startkit som innehåller påshållare, påsar och vaskskrapa. Soppåsar kommer vara gratis och distribueras löpande av föreningen. Hämtningen av matavfall är subventionerad och om vi sorterar rätt kan vi få ner avfallskostnaderna. Mer information om var man kan hitta soppåsar och när vi sätter igång kommer! Informationsfolder från Stockholm vatten och avfall finns här

2022-11-21|

Klippning av buskar och träd

Föreningen har anlitat två personer som kommer att beskära våra buskar och träd. De jobbar 1-2 dagar per vecka och tar lite i taget. En del buskar och träd kommer bli mindre och några kommer vi vara tvungna att ta bort. Anledningen till att detta görs är att vi vill ha buskar som är täta och fina och ha fina och säkra utemiljöer. Observera att även kommunen håller på att beskära buskar på sin mark i området, till exempel på gång- och cykelvägen mellan våra hus på Kvarnbacksvägen och Synålsvägen.

2022-09-20|

Ny organisation från 1 September

Vi vill informera om att vi har ny organisation från den 1 September. Norrby har under många år haft ett samarbete med vår grannförening Brickbandet gällande bland annat expeditionen och personal, där Brickbandet haft personalansvaret. Ett gemensamt beslut har tagits att inte ha egen personal utan köpa tjänsterna externt. Vi hoppas med denna förändring få bra service, god kontinuitet och hög kompetens. Föreningen har redan idag teknisk förvaltning genom Jensen Drift & Underhåll. De kommer fortsätta att förvalta våra hus och vårt område. En av deras drifttekniker kommer att vara på plats två hela dagar per vecka och Daniel Jensen [...]

2022-09-20|

Ny ekonomisk förvaltare

Från 1/6-2022 förvaltar Ecotal AB Brf Norrbys ekonomi och administration. Existerande kontaktvägar kvarstår, men bland annat länk till boendeportalen är ny. Läs alla förändringar i välkomstbrevet från Ecotal här.

2022-06-01|

Intressekoll för elbilsladdare

Vi genomför just nu en intressekoll för elbilsladdare. Om du tror att du kommer vilja ha en inom 5 år, svara gärna på intressekollen som mailats ut till alla medlemmar 23 Mars eller skicka ett mail till expeditionen.

2022-03-23|

Felanmälan, förvaltning och städning

Från och med 1 Januari 2022 har vi nya rutiner för felanmälan, fastighetsförvaltning och städning. Styrelsen har även skickat ut ett infobrev med all information. Fastighetsförvaltning Jensen Drift & Underhåll har tagit över förvaltningen av föreningens fastigheter. Det innebär nya kontaktvägar för felanmälan och tekniska frågor. För akuta fel utanför arbetstid är det Bravida som ska kontaktas, precis som förut. Kontaktuppgifter finns på sidorna Felanmälan och Kontakt. Bemanning av expeditionen på Galonvägen 40C Till en början kommer en teknisk förvaltare vara på plats tre halvdagar i veckan för att vara tillgänglig för medlemmarna. Pga. pandemin är det av stor vikt [...]

2022-01-03|