Nyheter

/Nyheter
Nyheter2018-10-14T20:57:52+00:00

Nya styrelsen 2022

Tack till alla medlemmar som kom på årsstämman! Valda till nya styrelsen: Ordförande: Gisela Lundblom (omval) Vice ordförande: Niclas Edenvin (kvarstår sedan tidigare) Sekreterare: Gunilla Lejonqvist (omval) Ledamot: Oscar Kjell (nyval, tidigare suppleant) Ledamot: Tara Svensson (nyval, tidigare suppleant) Suppleant: Louise Kärrhage (nyval) Suppleant: Hector Lopez (nyval) Suppleant: Pia Telander (nyval) Valberedning Lars Nyman (omval) Internrevisor Vakant

2022-06-04|

Ny ekonomisk förvaltare

Från 1/6-2022 förvaltar Ecotal AB Brf Norrbys ekonomi och administration. Existerande kontaktvägar kvarstår, men bland annat länk till boendeportalen är ny. Läs alla förändringar i välkomstbrevet från Ecotal här.

2022-06-01|

Kallelse årsstämma 2022

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Norrby till ordinarie föreningsstämma den 2 juni 2022 kl. 19.00. OBS nytt datum! Stämman kommer att hållas i Brf Norrbys föreningslokal på Synålsvägen 24, 2 tr, 168 73 BROMMA. Kallelse och handlingar Årsredovisning

2022-05-19|

Underjordsbehållare trasig

Underjordsbehållaren för sopor mellan Kvarnbacksv 75 & 81 är trasig och gör så att soporna fastnar i nedkastet. Reparation är beställd. Se till så att soporna åker ner ordentligt eller använd en annan underjordsbehållare så länge.

2022-05-12|

Intressekoll för elbilsladdare

Vi genomför just nu en intressekoll för elbilsladdare. Om du tror att du kommer vilja ha en inom 5 år, svara gärna på intressekollen som mailats ut till alla medlemmar 23 Mars eller skicka ett mail till expeditionen.

2022-03-23|

Felanmälan, förvaltning och städning

Från och med 1 Januari 2022 har vi nya rutiner för felanmälan, fastighetsförvaltning och städning. Styrelsen har även skickat ut ett infobrev med all information. Fastighetsförvaltning Jensen Drift & Underhåll har tagit över förvaltningen av föreningens fastigheter. Det innebär nya kontaktvägar för felanmälan och tekniska frågor. För akuta fel utanför arbetstid är det Bravida som ska kontaktas, precis som förut. Kontaktuppgifter finns på sidorna Felanmälan och Kontakt. Bemanning av expeditionen på Galonvägen 40C Till en början kommer en teknisk förvaltare vara på plats tre halvdagar i veckan för att vara tillgänglig för medlemmarna. Pga. pandemin är det av stor vikt [...]

2022-01-03|

Brandsäkerhet

Tänk på brandsäkerheten och utrymmesmöjligheter och håll trapphusen och källargångar fria från saker. Här finns ett kort dokument om brandsäkerhet som är bra att läsa!

2020-10-08|

Aviavgift

Avier via e-post kommer att vara standard fr. o. m. nästa kvartal. Om e-postadress inte har meddelats kommer avierna fortfarande som brev och vi kommer att debitera 50 kr/utdelning. Observera att detta även gäller om man har autogiro eftersom vi måste avisera vad som kommer att dras. Avierna för april-juni är utskickade. Den som anmält e-postadress och inte fått avierna kan kolla om de kommit i skräpkorgen, vilket kan hända med massutskick. I så fall ska man markera dem som inte skräppost så kommer de rätt nästa gång. Om du saknar e-post och inte har möjlighet att ta emot det, [...]

2020-03-20|