Kontakt

/Kontakt
Kontakt2019-01-17T21:07:31+00:00

TELEFON
Expeditionen: 08-26 50 31
må-tis, tors-fre 8.00-11.00

E-POST
expeditionen@brfnorrby.se

ADRESS
Brf. Norrby
Galonvägen 40 C
168 73 Bromma

Teknisk förvaltare:
Sivert Christoffersson: 070-433 22 91
må-fre 07.00-16.00
E-post: sivert.c@brickbandet.se

Vid brand, inbrott eller andra allvarliga händelser: Ring 112

Polisen i icke akuta ärenden: 114 14

Info vid olyckor och kriser: 113 13