För mäklare, köpare & säljare

/För mäklare, köpare & säljare
För mäklare, köpare & säljare2019-01-06T15:13:52+00:00

Föreningsinformation för mäklare, köpare och säljare.

Blanketter

Överlåtelse

Pantsättningsavgiften är från 1 jan 2019 465 kr/tillfälle. Debiteras nästkommande kvartal på avin för månadsavgiften.

Överlåtelseavgift är från 1 jan 2019 1163 kr. Skall betalas av säljaren till Brf Norrbys bg 639-6337. Märk ”Överlåtelse+ditt lgh-nr”. Faktura skickas inte, sätt in summan utan anmodan direkt när du sålt.

Vid överlåtelse av bostadsrätten skall följande handlingar lämnas till föreningen:
* Fångeshandling (=köpeavtal, gåvobrev, bodelningsavtal, bouppteckning etc)
* In/utträdesansökan (se Blanketter)
* Kvitto på inbetald överlåtelseavgift.
* Eventuella fullmakter

Överlåtelseavgiften är lika för alla typer av överlåtelser.

När alla handlingar är inlämnade till föreningen skall överlåtelsen godkännas av styrelsen. Köparen skall ha för avsikt att använda lägenheten som bostad för sig själv och sin familj. Man får inte köpa i avsikt att hyra ut i andra hand eller bara för att renovera och sälja. I sådana fall nekas inträde.

När överlåtelsen är godkänd meddelas mäklaren.

Dödsbon skall skiftas inom 3 år från dödsfallet.