För mäklare, köpare & säljare

/För mäklare, köpare & säljare
För mäklare, köpare & säljare2023-01-09T22:00:32+00:00

Föreningsinformation för mäklare, köpare och säljare.

Blanketter

Överlåtelse

Pantsättningsavgiften är 1 % av prisbasbeloppet (525 kr år 2023) per pantsättningstillfälle och kommer i efterskott på avin för månadsavgiften.

Överlåtelseavgiften är 2,5% av prisbasbeloppet (1 312 kr år 2023) och betalas av säljaren på bg 639-6337. Skriv ”Överlåtelse+ditt lgh-nr” som meddelande. För att snabba upp handläggningen faktureras inte denna avgift utan inbetalningen skall göras i samband med att överlåtelseavtalet skickas till föreningen. Bifoga kvitto! Avgiften ska vara betald innan överlåtelsen kan godkännas av styrelsen.

Vid överlåtelse av bostadsrätten skall följande handlingar lämnas till föreningen:
* Fångeshandling (=köpeavtal, gåvobrev, bodelningsavtal, bouppteckning etc)
* In/utträdesansökan (se Blanketter)
* Kvitto på inbetald överlåtelseavgift.
* Eventuella fullmakter

Överlåtelseavgiften är lika för alla typer av överlåtelser.

När alla handlingar är inlämnade till föreningen skall överlåtelsen godkännas av styrelsen. Köparen skall ha för avsikt att använda lägenheten som bostad för sig själv och sin familj. Man får inte köpa i avsikt att hyra ut i andra hand eller bara för att renovera och sälja. I sådana fall nekas inträde.

När överlåtelsen är godkänd meddelas mäklaren.

Dödsbon skall skiftas inom 3 år från dödsfallet.